AmuletFocus.com

หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ วัดจะเนียงวนาราม จ.บุรีรัมย์

หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ สายเขมร อาคมกล้า วิชาขลังหลวงพ่อเมียน กัลยาโณ วัดจะเนียงวนาราม (บ้านจะเนียง) ต.บ้านสองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ขึ้นชื่อเรื่องพลังจิตแกร่งกล้า อาคมขลังไม่เป็นรองใครในอีสานใต้ประวัติโดยย่อสรุปว่า หลวงพ่อเมียน เกิดในปี พ.ศ.2484 ที่บ้านปะนึม ต.บึงขนา จ.โพธิสัตว์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โยมบิดาชื่อ อุมขัน โยมมารดาชื่อ เปร็ง บวชเณรขณะอายุ 10 ขวบ อุปสมบทเป็นภิกษุอายุครบ 20 ปี ศึกษาไสยเวทและอาคมจากอดีตพระเถระเขมรและลาวถึง 12 ท่าน ที่นับถือมากคือ อาจารย์ลุน ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาหุ่นพยนต์อาคมจากโยมปู่ เคยเดินธุดงค์ไปเมืองต่าง ๆ มากมาย จนเกิดสงครามในเขมร จึงย้ายมาอยู่ อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันอยู่ใน จ.สระแก้ว) อุปสมบทใหม่ ณ พัทธสีมาวัดหนองติม ย้ายไปพำนักวัดหลายแห่ง ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน เป็นสหธรรมิกกับ หลวงปู่เจียม อติสโย และหลวงปู่ธรรมรังสี ในปี พ.ศ.2536 ย้ายไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจะเนียงวนาราม (บ้านจะเนียง) จนปัจจุบันนี้... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/607937Cr :https://www.dailynews.co.th/article/607937
แสดง 1-12 จาก 222 รายการ