AmuletFocus.com

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี ออกปี ๒๕๔๔

SOLD OUT
ตะกรุดพร้อมเหรียญอันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เจียม
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หลวงปู่เจียม อติสโย วัดอินทราสุการาม จ.สุรินทร์
  • รหัสสินค้า : 000057

รายละเอียดสินค้า ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

ตะกรุดชุดใหญ่ ๔ ดอก พระแก้วมรกตคู่ อายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เจียม ออกปี ๒๕๔๔

 

สภาพใช้ เจ้าของเดิมแขวนไว้ในรถ