AmuletFocus.com

หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง จ.เพชรบุรี

วัดตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

     เพชรบุรี เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุ วัดวาอาราม เจริญรุ่งเรือง สืบทอดอารยธรรมกันมากหลายยุคสมัย จนได้รับสมญาว่า "อยุธยาที่ยังมีชีวิต"  
     นอกจากความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว เพชรบุรียังเป็นเมืองคนเก่ง คนจริง คนดี เมืองธรรมพระเกจิอาจารย์ดังที่สืบทอดพุทธาคมจากครูบาอาจารย์อย่างไม่ขาดสาย ในยุคปัจจุบัฯ พระเกจิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือกิตติคุณ เป็นที่เลื่อมใสนับถือของพุทธศาสนิกชน อีกรูปหนึ่ง คือหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม ซึ่งอยู่ในความนิยมศรัทธาระดับแนวหน้าของเมืองไทย
     หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม หรือพระครูวินัยวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นพระนักพัฒนา พระนักปฏิบัติ เคร่งครัดพระธรรมวินัย มีบุคลิกลักษณะผิวพรรณผ่องใส อัธยาศัยเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ใครไปหากราบไหว้ ท่านต้อนรับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะด้วยไมตรีจิต สมเป็นสมณพุทธบุตรธรรมทายาท เนื้อนาบุญอย่างแท้จริง

แสดง 1-12 จาก 14 รายการ