AmuletFocus.com

ลพ.ทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสี

หลวงพ่อคูณเห็นว่า พระดีๆอย่างนี้ ควรที่จะอยู่ช่วยงานศาสนา ในที่ห่างไกล และยังไม่พัฒนา จึงได้ส่งให้หลวงพ่อทอง
ไปจำพรรษาที่ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งก็เป็นวัดที่เงียบสงบ ร่มเย็น เหมาะอย่างยิ่ง
ที่จะฝึกสมาธิและเจริญภาวนา พระคาถาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมา และหลวงพ่อคูณ ก็ยังให้ลูกศิษย์ นำตะกรุดทองคำฝังแขน ตะกรุดโทน
รวมไปถึง ตะกรุดชายจีวร นำไปให้หลวงพ่อทอง ลงเหล็กจารอักขระให้ถึงบนวัดพระพุทธบาทเขายายหอม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งงานส่วนนี้น้อยนักที่จะมีท่านใดทำแทน หลวงพ่อคูณได้ จึงนับได้ว่า หลวงพ่อทอง เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณ รูปหนึ่ง
ที่ได้รับความไว้วางใจ จากหลวงพ่อคูณ เป็นอย่างมาก โดยศิษย์ยานุศิษย์สายหลวงพ่อคูณทั้งหลายต่างยอมรับ เช่นกันว่า
หลวงพ่อทอง คือพระที่ หลวงพ่อคูณไว้วางใจมากที่สุด โดยเหรียญรุ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่า หรือรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะมีลายมือหลวงพ่อทอง
เป็นผู้ลงเหล็ก จาร ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ รุ่นปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๑๙ ปี ๒๕๒๐ ปี ๒๕๒๑ รวมไปจนถึง เหรียญยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เหรียญที่ออกวัดบึง วัดพายัพ วัดปรก วัดแจ้งนอก และวัดใหม่อัมพวัน ต่างก็นำไปให้ หลวงพ่อทอง เป็นผู้ลงเหล็กจารให้ทั้งนั้น
และวัตถุมงคล ของทุกวัดที่กล่าวมานี้ จะต้องมีหลวงพ่อทอง ร่วมในพิธี พุทธาภิเษก ด้วยทุกวัด และรวมไปถึงวัตถุมงคล
ของวัดบ้านไร่ รุ่นล่าสุด คือกริ่งเทพวิทยาคม ที่ได้มี พิธีพุทธาภิเษก ผ่านไป หลวงพ่อทอง ก็ได้ร่วมในพิธี
มหาพุทธาภิเษกด้วย ตลอด ๙ วัน
หลวงพ่อทอง จััดสร้างเหรียญ รุ่นแรก ใน ปี 2554 ออกณ.วัดพระพุทธบาตรเขายายหอม อ.เทพสถิต จ.ชััยภูมิ ณ.ปัจจุบัน พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล ได้จำพรรษา อยู่ที่่่
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครรชสีมา และศิษย์ยานุศิษย์ ของหลวงพ่อทอง มีทั้งชาวไทย มาเลเชีย สิงคโป ใต้หวัน
ได้จัดสร้างวัตถุมงคล มากมาย หลายรุ่น มาจนถึงปัจจุบัน
แสดง 1-12 จาก 17 รายการ