AmuletFocus.com

เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่น ไตรมาส ๕๕ เนื้อเงิน ออกวัดป้อมแก้ว ปี ๒๕๕๕ หมายเลข ๓๔๔

SOLD OUT
จำนวนการสร้าง ๖๐๐ เหรียญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
  • รหัสสินค้า : 000709

รายละเอียดสินค้า เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่น ไตรมาส ๕๕ เนื้อเงิน ออกวัดป้อมแก้ว ปี ๒๕๕๕ หมายเลข ๓๔๔

รายการวัตถุมงคล ไตรมาส ๕๕ หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร จ.อยุธยา

 

เหรียญรูปไข่

๑.เนื้อทองคำ                     จำนวนสร้าง             ตามสั่งจอง
๒.เนื้อเงินหน้ากากทองคำ     จำนวนสร้าง             ๙๙                 เหรียญ
๓.เนื้อเงิน                         จำนวนสร้าง             ๖๐๐                เหรียญ
๔.เนื้อเงินลงยาสีแดง           จำนวนสร้าง             ๒๐๐                เหรียญ
๕.เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน        จำนวนสร้าง             ๒๐๐                เหรียญ
๖.เนื้อเงินลงยาสีเหลือง        จำนวนสร้าง             ๒๐๐                เหรียญ
๕.เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน  จำนวนสร้าง             ๓๐๐                เหรียญ
๖.เนื้อนวะโลหะ                  จำนวนสร้าง             ๑,๐๐๐              เหรียญ
๗.เนื้อนกะไหล่ทอง             จำนวนสร้าง             ๓,๐๐๐             เหรียญ
๘.เนื้อทองแดง                   จำนวนสร้าง             ๑๐,๐๐๐            เหรียญ
หมายเหตุ : รายการที่ ๑-๗ มีหมายเลขตอกกำกับ
รายการที่ ๘ มีเฉพาะโค๊ต

 

เหรียญเสมาหล่อ

๑.เนื้อทองคำ                     จำนวนสร้าง             ตามสั่งจอง
๒.เนื้อเงิน                         จำนวนสร้าง             ๖๐๐                เหรียญ
๓.เนื้อนวะโลหะ                  จำนวนสร้าง             ๖๐๐                เหรียญ
๔.เนื้อทองระฆัง                  จำนวนสร้าง             ๑,๐๐๐              เหรียญ
๕.เนื้อทองเหลือง                จำนวนสร้าง             ๒,๐๐๐             เหรียญ
๖.เนื้อทองผสม                   จำนวนสร้าง             ๕,๐๐๐             เหรียญ
๗.ช่อเนื้อทองเหลือง            จำนวนสร้าง             ๙๙                 ช่อ
หมายเหตุ : รายการที่ ๑-๗ มีหมายเลขตอกกำกับ