AmuletFocus.com

พระปิดตาปลดหนี้ ถามโก ตะกรุดทองคำเดี่ยว เนื้อผงใบลาน หลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม No.๕๕๒

SOLD OUT
ปลุกเสก ๓ พิธี ๓ วาระ พุทธาภิเษก ในวัดพระแก้ว
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบุรพาราม จ.ตราด
  • รหัสสินค้า : 001356

รายละเอียดสินค้า พระปิดตาปลดหนี้ ถามโก ตะกรุดทองคำเดี่ยว เนื้อผงใบลาน หลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม No.๕๕๒

สุดยอดวัตถุมงคล ปีเสือ เดือนสิงห์ กระทิงวัน รุ่น เพชรกลับ ญสส.

เป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระณาญสังวรสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุญาติให้จัดสร้างและให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ประดิษฐาณที่วัตถุมงคล

เรื่องที่ร้ายกลับกลายเป็นดี เรื่องที่ดีกลับดียิ่งขึ้น จนกลับรวย รวยแล้วกลับรวยยิ่งขึ้น

พิธีเททองหล่อพระ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ และ
พิธีพุทธาภิเษก ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เททองหล่อพระ กดพิมพ์นำฤกษ์

ปลุกเสกเดี่ยว โดย พระครูสังฆกิจบูรพาราม (หลวงปู่บัว ถามโก)

จัดสร้างโดย คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างวัตถุมงคลสักการะ หน่วยพัฒนาการเคลือนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำวัตถุมงคลสักการะ แจกทหาร ตำรวจ และข้าราชการที่ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างไม่หวั่นเกรง และย่อท้อ ตลอดจนสมทบทุนการดำเนินการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ปลุกเสก ๓ พิธี ๓ วาระ ที่วัดต่างๆ ดังนี้
๑.วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
๒.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
๓.วัดศรีบูรพาราม (วัดเกาะตะเคียน) จ.ตราด

พระปิดตาปลดหนี้ ถามโก

จำนวนการจัดสร้างดังนี้
๑. เนื้อผงใบลานนำฤกษ์ตะกรุดทองคำ        จำนวนการสร้าง ๑๐๘   องค์
๒. เนื้อผงใบลานนำฤกษ์ตะกรุดเงิน      จำนวนการสร้าง ๑๐๘   องค์
๓. เนื้อผงใบลานนำฤกษ์ตะกรุดทองแดง      จำนวนการสร้าง ๑๐๘   องค์
๔. เนื้อเกษรและผงใบลาน ตะกรุดทองคำคู่     จำนวนการสร้าง ๓๘๖ องค์
๕.เนื้อเกษรและผงใบลาน ตะกรุดทองคำเดี่ยว จำนวนการสร้าง ๖๘๖ องค์
๖.เนื้อเกษรและผงใบลาน ตะกรุดเงิน จำนวนการสร้าง ๓,๐๐๐ องค์
๗.เนื้อเกษรและผงใบลาน ตะกรุดทองแดง จำนวนการสร้าง ๕,๐๐๐ องค์

ที่นำมาให้บูชากันนี้ เป็นเนื้อผงใบลาน จำนวน ๑ องค์ ฝังด้วยตะกรุดทองคำเดี่ยว ปลุกเสกที่วัดพระแก้ว ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง พระปิดตาปลดหนี้ ถามโก ตะกรุดทองคำเดี่ยว เนื้อผงใบลาน หลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม No.๕๕๒