AmuletFocus.com

เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ รุ่น นักกล้าม ออก พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง (บล็อค วัดอินทร์ฯ)

SOLD OUT
รอยจาร...เบาๆ..บางๆ เต็มหลังเหรียญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ จ.ศรีสะเกษ
  • รหัสสินค้า : 001934

รายละเอียดสินค้า เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ รุ่น นักกล้าม ออก พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง (บล็อค วัดอินทร์ฯ)

เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ รุ่น นักกล้าม ออก พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง (บล็อค วัดอินทรวิหาร)

พระครูประสาธน์ขันธคุณ หรือหลวงพ่อมุม อินทปญโญ* แห่งวัดปราสาทเยอเหนือ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นามเดิมว่า "มุม" นามสกุล "บุญโญ" เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๓๐

มรณภาพในปี ๒๕๒๒ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดต่อพระวินัยเป็นอย่างยิ่ง มีวัตรปฏิบัติที่ งดงาม อุปนิสัยที่เยือกเย็น ใจดี ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ จึงเป็นที่เคารพยิ่งของประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ก็เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระกฐินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ นับเป็นวัดแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พระองค์ท่านได้พระราชทานกฐินส่วนพระองค์

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญ - พระเครื่องชุดนี้
เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ตั้งทุนนิธิประสาธน์ขันธคุณ ถวายหลวงพ่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดปราสาทเยอร์เหนือ และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ วัดสามัคคีพัฒนาราม สามแยกวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพระอาจารย์ฟื้น ธม.มวโร วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างค้างอยู่ให้สำเร็จลุล่วงไป
 
จำนวนการสร้าง
๑. เหรียญ ทองคำ เหรียญทองคำสร้างเท่าจำนวนผู้สั่งจอง
๒. เหรียญ เงิน ๑,๔๙๙ เหรียญ
๓. เหรียญ นวโลหะ ๙๙๙ เหรียญ
๔. เหรียญ ทองแดงกะไหล่ทอง ๙๙๙ เหรียญ
๕. เหรียญ ทองแดง ๒๙,๐๐๙ เหรียญ
๖. รูปอาร์มครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ๒,๐๐๐ เหรียญ
๗. รูปอาร์มครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ๘,๐๐๐ เหรียญ
๘. รูปเหมือนผงผสมเกษษ ๕,๐๐๐ องค์
๙. ภควัมเนื้อผง ๕,๐๐๐ องค์

๑๐. ชุดกรรมการทั้งหมด ๙๙๙ ชุด ใน ๑ ชุด มี ๘ อย่าง ประกอบด้วย
๑๐.๑ เหรียญนักกล้าม เนื้อเงิน ตอกโค๊ต ๙๙๙
๑๐.๒ เหรียญนักกล้าม เนื้อนวโลหะ
๑๐.๓ เหรียญนักกล้าม เนื้อกะไหล่ทอง ตอกโค๊ต ๙๙๙
๑๐.๔ เหรียญเนื้ออัลปาก้า รูปอาร์มครึ่งองค์
๑๐.๕ เหรียญเนื้อทองแดง รูปอาร์มครึ่งองค์
๑๐.๖ รูปเหมือนผงผสมเกษา
๑๐.๗ ภควัมเนื้อผง

หลวงพ่อมุม ปลุกเสก วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ ณ.พระอุโบสถ วัดประสาทเยอร์เหนือ จากนั้นได้นำมาให้เช่าบูชาที่ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม. โดยจะตอกโค๊ตตัว "มะ" กำกับ