AmuletFocus.com

เหรียญ ลพ.ดอนตัน รุ่น สร้างอุโบสถ์วัดพลับพลา จ.นนทบุรี เนื่อทองแดงกะไหล่ทอง ออกวัดพลับพลา ปี ๑๙

SOLD OUT
เหรียญสวย กะไหล่เดิม เฉพาะ เหรียญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อวัดดอนตัน จ.น่าน
  • รหัสสินค้า : 001945

รายละเอียดสินค้า เหรียญ ลพ.ดอนตัน รุ่น สร้างอุโบสถ์วัดพลับพลา จ.นนทบุรี เนื่อทองแดงกะไหล่ทอง ออกวัดพลับพลา ปี ๑๙

เหรียญหลวงพ่อดอนตัน จ.น่าน รุ่นสร้างอุโบสถ์วัดพลับพลา จ.นนทบุรี ปี พ.ศ.๒๕๑๙ เหรียญรุ่นนี้ดำเนินการสร้างโดย พระครูใบฏีกาสุพจน์ แห่งวัดพลับพลา

โดยมีวัตถุประสงค์

๑. สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ วัดพลับพลา จ.นนทบุรี
๒. สมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระอริยวงศานุวงศาคตญาณ (ปุน ปุณณสิริ)

เหรียญรุ่นนี้ออกแบบโดยนายช่างเกษม มงคลเจริญ ซึ่งถือเป็นยอดฝีมือแห่งยุคนั้น

จำนวนการจัดสร้าง
๑. เนื้อทองคำ ตามสั่งจอง
๒. เนื้อเงิน        จำนวน   ๓๙๙ เหรียญ (ตอกโค๊ด ตอกเลข)
๓. เนื้อนวะโลหะ       จำนวน   ๙๙๙ เหรียญ (ตอกโค๊ด ตอกเลข)
๔. เนื้อทองแดง จำนวน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ ส่วนหนึ่งนำมาทำกะไหล่ทองด้วยจำนวนหนึ่งแต่ไม่ทราบจำนวน ซึ่งน่าจะไม่เกิน ๓,๐๐๐ เหรียญ (ตอกเฉพาะโค๊ด)

 
มีพิธีปลุกเสกเป็นพิธีใหญ่โดยหลวพ่อวัดดอนตันทำพิธีปลุกเสกเดี่ยว ณ วัดดอนตัน อ.ท่าวังผา จ.น่าน ก่อนจากนั้นได้นำเข้า พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพลับพลา จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

โดยมีพระเถราจารย์ผู้ทรงพุทธาคม ร่วมนั่งปรกในพิธี ๓๙ รูปดังรายนามดังต่อไปนี้

๑. หลวงพ่อถิร          วัดป่าเลไลย์
๒. หลวงพ่อแช่ม       วัดดอนยายหอม
๓. หลวงพ่อพริ้ง       วัดโบสถ์โก่งธนู
๔. หลวงพ่อสนิท       วัดศีลขีนธานารม
๕. หลวงพ่อจ้วน       วัดเขาลูกช้าง
๖. พระโพธิวรคุณ     วัดโพธินิมิตร
๗. หลวงพ่อแก้ว       วัดลาดปทุมคงคาราม
๘. หลวงพ่อทองสุก  วัดสะพานสูง
๙. หลวงพ่อจวน       วัดหนองสุ่ม
๑๐. หลวงพ่อเส่ง       วัดกัลยาณมิตร
๑๑. หลวงปู่คำมี        วัดถ้ำคูหาสวรรค์
๑๒. หลวงปู่โต๊ะ        วัดประดู่ฉิมพลี
๑๓. หลวงพ่อบุญมา  วัดอุดมคงคาคีรีเขต
๑๔. หลวงพ่อคูณ      วัดสระแก้ว
๑๕. หลวงพ่อนอ       วัดกลางท่าเรือ
๑๖. หลวงพ่อหงษ์      วัดชลคราม
๑๗. หลวงพ่อเส็ง      วัดบางนาใน
๑๘. หลวงพ่อรวย        วัดท่าเรือ
๑๙. หลวพ่อเนื่อง         วัดจุฬามณี
๒๐. หลวงพ่อเทียม       วัดกษัตราธิราช
๒๑. หลวงพ่อกี๋             วัดหูช้าง
๒๒. หลวงพ่อคง            วัดวังสพรรพรส
๒๓. หลวงพ่อไพริน         วัดดอน
๒๔. หลวงพ่อสิน          วัดปลายคลอง
๒๕. หลวงพ่อคร่ำ         วัดวังหว้า
๒๖. หลวงพ่อคร้าม         วัดกลุ่มหัก
๒๗. หลวงพ่อถิร            วัดหนองสรวง
๒๘. หลวงพ่อผ่อง          วัดจักรวรรรดิ์ราชาวาส
๒๙. หลวงพ่อสร้อย          วัดเลียบราษฏร์บำรุง
๒๘. หลวงพ่อแสน            วัดท่าแหน
๒๙. หลวงพ่อครูบอินถา     วัดพระพุทธสันติปารังการ
๓๐. หลวงพ่อสุด              วัดกาหลง
๓๑. หลวงพ่อพยนต์          วัดเกตุมวดีศรีวราราม
๓๒. หลวงพ่อประสิทธิ์       วัดไทรน้อย
๓๓. หลวงพ่อเก๋               วัดปากน้ำ
๓๔. หลวงพ่อจำรัส           วัดเกาะสมอ
๓๕. พระอาจารย์บรรจง     วัดบางแพรกใต้
๓๖. หลวงพ่อตี๋                 วัดพรหมวิหาร
๓๗. หลวงพ่อบุญมี           วัดคูหาสวรรค์
๓๘. สมเด็จพระธีรญาณมุณี   วัดจักวรรดิ์ราชาวาส อธิษฐาน และ จุดเทียนชัย
๓๙. พระครูภาวนาวรคุณ    วัดเกตุมวดีศรีวราราม ดับเทียนชัย

นับได้ว่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อดอนตันอีกรุ่นหนึ่ง ที่น่ามีไว้ใช้บูชา เจตนาการสร้างดี พิธีกรรมดียิ่งใหญ่และราคาเช่าหายังไม่แพงนัก