AmuletFocus.com

เหรียญ ลพ.เกษม รุ่น พิเศษ ภปร. เสาร์ ๕ พิมพ์หลัง ภปร. (ใหญ่) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ออกปี๒๓ บล็อก๓ขีด

ปล่อยเช่าแล้วครับ (Sold Out)
SOLD OUT
บล็อก ๓ ขีด เหรียญสวย สภาพเก็บ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์
  • รหัสสินค้า : 002201

รายละเอียดสินค้า เหรียญ ลพ.เกษม รุ่น พิเศษ ภปร. เสาร์ ๕ พิมพ์หลัง ภปร. (ใหญ่) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ออกปี๒๓ บล็อก๓ขีด

รุ่น พิเศษ พิมพ์ ภปร. เสาร์ ๕
 
จัดสร้างโดย คณะกรรมการ วัดคะตึกเชียงมั่น 
ออกแบบเหรียญนี้โดย ช่างเกษม มงคลเจริญ ผู้เป็นนายช่างที่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยม และมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศ
เป็นผู้ออกแบบสร้าง และได้ออกแบบพุทธลักษณ์อันวิจิตร์อย่างสุดฝีมือ
 
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อหารายได้บูรณะวัดม่อมพระยาแช่ และ สาธารณประโยชน์อื่นๆ
 
พิธีพุทธาภิเษก ปลุกเสกในวันเสาร์ห้า ณ สุสานไตรลักษณ์ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๓ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ถือว่าเป็น “วันแรง” ของที่ปลุกเสกจะเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ 
 
รายการและจำนวนการจัดสร้าง
จัดสร้าง ด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ และ ภปร. เล็ก ดังนี้
 
1. เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 169 เหรียญ
2. เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 2523 เหรียญ (จัดสร้างเท่ากับปีที่จัดสร้าง)
3. เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 200,000 เหรียญ
4. พระรูปเหมือนบูชาขนาด 9 นิ้ว 
4.1 พิมพ์ผอม จำนวนการจัดสร้าง 200 องค์
4.1 พิมพ์อ้วน จำนวนการจัดสร้าง 200 องค์
5. พระรูปเหมือนบูชาขนาด 5 นิ้ว จำนวนการจัดสร้าง 2523 องค์
6. รูปเหมือนบูชาพิมพ์ยืน สูง 14 นิ้ว จำนวนการสร้าง 200 องค์
7. รูปเหมือนบูชาพิมพ์ยืน สูง 13 นิ้ว จำนวนการสร้าง 200 องค์

 

เหรียญพิมพ์หลัง ภปร. ใหญ่ ที่พบเห็นหลายบล็อก ที่พบเห็นคือ

1. บล็อก ก ขีด กล่าวคือ ข้อสังเกต ตรง "พ" คำว่าหลวงพ่อจะมีเส้นขนแมวลากไปชนขอบเหรียญ คำว่า "เขมโก" ตรงตัว"ข" "ก."มีเส้นขีดเกิน จึงเป็นที่มาของบล็อก "ก" ขีด

2. บล็อก ๒ ขีด กล่าวคือ ข้อสังเกต ตรงเหรียญมีเส้นขนแมวที่เลข พ.ศ. ๒๕๒๓ ตรงเลข ๒ ของ "๒๓" มีเส้นขีดตรงเลข ๒ จึงเป็นที่มาของบล็อก 2 ขีด 

3. บล็อก 3 ขีด กล่าวคือ ข้อสังเกต ตรงเหรียญมีเส้นขนแมวที่เลข พ.ศ. ๒๕๒๓ ตรงเลข ๓ ของ "๒๓" มีเส้นขีดตรงเลข ๓ จึงเป็นที่มาของบล็อก 3 ขีด

** เหรียญที่นำมาให้บูชานี้เป็นเหรียญ พิมพ์ ภปร. (ใหญ่) บล็อก ๓ ขีด