AmuletFocus.com

พระชินราช ย้อนยุคอินโดจีน รุ่น 155 ปี เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำ เทโบราณ ชุดนำฤกษ์ในพิธี No.1434

฿15000.00
พระชินราช ย้อนยุคอินโดจีน รุ่น 155ปี สมเด็จพระสังฆราชแพ ชุดนำฤกษ์ 155 ปี เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำ เทโบราณนำฤกษ์ในพิธี หมายเลข 1434 พร้อมกล่องเดิม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : *** รวม พระเกจิ สาย -ภาคกลาง-ตะวันออก-ตก ***
  • รหัสสินค้า : 002748

รายละเอียดสินค้า พระชินราช ย้อนยุคอินโดจีน รุ่น 155 ปี เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำ เทโบราณ ชุดนำฤกษ์ในพิธี No.1434

ครบรอบ ๑๕๕ ปี แห่งการประสูติกาลสมเด็จพระสังฆราช (แพ)”

เปิดตำนานสุดยอดพระกริ่งชั้นบรมครูตำรับสมเด็จพระสังฆราช (แพ) แห่งสำนักวัดสุทัศนเทพวราราม

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อโบราณครั้งแรกในรอบ ๑๕ ปี มณฑลพิธีวัดสุทัศน์ฯ

และร่วมสั่งจองบูชาเป็นปฐมฤกษ์วัตถุมงคล รุ่น

“๑๕๕ ปี พระสังฆราชแพ”

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (ขั้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมังกรทอง)

พิธีเททองครั้งนี้ฤกษ์ตรงกับพระกริ่ง รุ่น “ชนะคน” ในอดีต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑ ของสมเด็จพระสังฆราชแพ

ฤกษ์ดีอุดมมงคล เอกอุเข้มขลัง เช่นนี้ ตามตำราท่านกล่าวว่าอีก ๑๑๑ ปี ถึงจะมีอีกครั้งหนึ่ง

พิธีจักรพรรดิพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีมังกรทอง)

พระกริ่งถือ กันว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเนื้อโลหะทั้งปวง เพราะการสร้างต้องครบถ้วนตามตำราพิถีพิถันทุกขั้นตอนรายละเอียดอันเริ่มจาก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “วัตถุประสงค์” และ “เจตนาบริสุทธิ์” อันจะต้องยังประโยชน์นำมาเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นการเริ่มต้นอย่างอย่าง “บริสุทธิ์” ใสสะอาดปราศจากมลทิน “พระกริ่ง” จึงจะมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบอยู่ครบถ้วนถึงอายุกาลแห่งพระ พุทธศาสนา เปรียบดั่งเช่น “พระกริ่ง” ที่ครูบาอาจารย์ในอดีตที่ได้บรรจงสร้างไว้จนเป็นตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นที่เล่าขานสืบมาตราบจนปัจจุบันสมัย           

            นอกจากวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดแล้ว ยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ คือ          

            ๑ ฤกษ์ยามในการประกอบพิธีกรรม อันได้แก่ฤกษ์ยามในการลงแผ่นพระยันต์ ๑๐๘ และ นะ๑๔, ฤกษ์ยามในการประกอบพิธีกรรมเททองหล่อเพื่อก่อเกิดเป็นรูปทรงองค์พระกริ่ง ขึ้นมา และฤกษ์ยามในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก           

            ๒ มวลสารโลหะและแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกตำรับตามตำรานวโลหะวิธี อันได้แก่ ชิน ๑ บาท, จ้าวน้ำเงิน ๒ บาท, เหล็กละลายตัว ๓ บาท, บริสุทธิ์ ๔ บาท, ปรอทสตุ ๕ บาท, สังกะสี ๖ บาท, ทองแดงบริสุทธิ์ ๗ บาท, เงิน ๘ บาท และทองคำ ๙ บาท โดยนำโลหะและแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้มารวมกันใส่เบ้าหลอมแล้วรีดให้เป็นแผ่นเตรียมไว้เพื่อลงพระยันต์ตาม ตำราในพระอุโบสถต่อไป           

            ๓ พิธีกรรมการประกอบพิธี ทั้งการตั้งโรงพิธีในการประกอบพิธีเททองและโรงพิธีในการพุทธาภิเษก จะต้องประกอบด้วยราชวัตรฉัตรธงและเครื่องประกอบพิธีต่างๆ จำนวนมากแม้กระทั่งการโยงสายสิญจน์จะต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณีที่ท่านเจ้า พระคุณสมเด็จท่านเคยปฏิบัติมา คือท่านจะวงสายสิญจน์จากพระประธานที่วิหารหลวง จากพระประธานที่ศาลาการเปรียญ และจากพระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระวันรัต (แดง) เข้ามาในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดโต๊ะหมู่ จัดชุดเทียนบูชาให้ถูกต้องครบถ้วนตามตำราทั้งโรงพิธีหล่อเททองและโรงพิธีพุ ทธาภิเษก

            ๔ พิธีพุทธาภิเษก จะต้องประกอบด้วยพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงญาณสมบัติอธิษฐานจิตประจุพุทธาคมปลุก เสกและพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งการประกอบพิธีเททอง และพิธีพุทธาภิเษก   

            จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมกรรมวิธีการสร้าง “พระกริ่ง” ให้ครบถ้วนถูกต้องตามตำรานั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากละเอียดพิถีพิถันเป็นอย่างมากจึงจะเป็น “ตำนานพระกริ่งแห่งสำนักวัดสุทัศน์ฯ” อย่างแท้จริง           

            ใน โอกาสแห่งการประสูติกาลครบ ๑๕๕ ปี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทางวัดสุทัศน์เทพวราราม โดนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ อธิบดีสงฆ์วัดสุทัศน์ฯ รูปปัจจุบัน ท่านได้อนุญาตให้ท่านเจ้าคุณธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ได้จัดสร้าง “พระกริ่ง” ขึ้นในวาระครบ “๑๕๕ ปี แห่งสมเด็จพระสังฆราช (แพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยังประโยชน์ก่อเกิดแก่พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบ ไป และนำปัจจัยรายได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ “ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงจำเป็นต้องหางบมาปฏิสังขรณ์และจัดตั้งให้เป็น “พิพิธภัณฑ์อริยเจ้าแห่งวัดสุทัศน์ฯ” อันจะเป็นประวัติจารึกคู่แผ่นดินตลอดไป ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาความรู้การศึกษา ปริยัติธรรม-บาลี ของพระภิกษุสามเณร ในเขตภาค ๔ เพื่อยังประโยชน์แก่พุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้เล่าเรียนมีความรู้ในทาง ปริยัติธรรม นำไปอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้ยึดมั่นตามแนวทางพระพุทธศาสนาสืบไป  

สำหรับ “ฤกษ์งามยามดี” ที่ใช้ในการประกอบพิธีดังนี้          

            ๑ ประกอบพิธีเททองหล่อโบราณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ปีมะโรง ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ พ.ศ.๕๕ ฤกษ์ดีอุดมมงคล เอกอุ เข้มขลังนี้ เมื่อ ๗๕ ปี ที่แล้วสมเด็จพระสังฆราช(แพ) เคยใช้ฤกษ์นี้ในการหล่อพระกริ่ง รุ่น “ชนะคน” เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑ ฤกษ์อันเข้มขลังเช่นนี้อีก ๑๑๑ ปี ถึงจะมีอีกครั้งหนึ่ง           

            ๒ ประกอบพิธีจักรพรรดิพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ปีมะโรง ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘๘ (เดือน ๘ สองหน อันหมายถึง “รวยแล้วรวยอีก”) โดยสำหรับความหมายของฤกษ์งามยามดีอันเอกอุนี้หมายถึง ยศถาบรรดาศักดิ์จะยิ่งใหญ่, การต่อสู้ชนะอุปสรรค, การค้าธุรกิจมั่นคง, ฐานะการเงินมั่นคง, สมหวังด้านความรัก, ความมีโชคลาภ, กลับร้ายกลายเป็นดี, จะทำธุกิจการค้าใดๆ ก็เป็นเงินเป็นทองมีกำไรมหาศาล, แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัยทั้งปวง, มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดลบันดาลให้การค้าธุรกิจประสบผลสำเร็จฯ           

            พิธีเททองหล่อโบราณในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ มีวัตถุมงคลในรุ่น “๑๕๕ ปี พระสังฆราชแพ” ดังนี้คือ พระกริ่ง, พระชัยวัฒน์ และพระพุทธชินราชอินโดจีนย้อนยุค(พระพุทธชินราชเทหล่อโบราณดินดิบ) ถือเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๕ ปี ที่มีการอนุญาตให้มีการเททองภายในมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธาน           

            ใน วันแห่งอุดมฤกษ์เช่นนี้ทางคณะกรรมการจัดสร้างจึงถือโอกาสเปิดให้ประชาชนทั่ว ไป ได้สั่งจองบูชาวัตถุมงคล “๑๕๕ ปี พระสังฆราชแพ” เป็นปฐมฤกษ์พร้อมพิธีเททอง นอกจากจะได้ร่วมมหากุศลจองวัตถุมงคลแล้วท่านจะได้ร่วมชมกรรมวิธีเททองหล่อ พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ และพระพุทธชินราชอินโดจีนแบบโบราณทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันนี้หาชมได้ยากยิ่งนัก (สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีหรือสั่งจองบูชาวัตถุมงคลในวันเททองจะได้รับแจก “พระสมเด็จ ทรงพระเจริญ” ฟรี ท่านละ 1 องค์)

           ***พระสมเด็จทรงพระเจริญนี้ จัดสร้างมาจากผงมวลสารเก่าจากทางวัด ผงพุทธคุณ ผงปภมัง ผงมหาราช ผงตรีนิสิงเห โดยพิธีกรรมผู้สืบทอดตำนานการจัดสร้าง พระสมเด็จ ผ่านกาลเวลาเก็บรวบรวมโดย พระครูพิสุทธวรากร วัดหนองดง จ.พิจิตร เป็นผู้รวบรวมจากทั่วประเทศ เพื่อจัดสร้างในปี 2555 และเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโอสถ วัดระฆังโฆสิตารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ (ร่วมกับ พิธีมหาพุทธาภิเษก พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นคู่บุญ-คู่บารมี) โดยมีพระเกจิคณาจารย์ ร่วมปลุกเสกอธิฐานจิต

ย้อนตำนานการสร้างวัตถุมงคลที่ดีที่สุดในโลก ครบสูตรถูกต้องตามศาสตร์โบราณณาจารย์

กำเนิดเป็นพระเครื่องอัศจรรย์แห่งปี "ดีใน ดีนอก"

พิธีเททองหล่อโบราณ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 (ปีมังกรทอง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปี 55)

พิธีจักรพระดิพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดี 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 55 ปีมังกรทอง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาทุนทรัพย์บูรณะตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ ที่ชำรุดทรุดโทรมและเพื่อหาทุนทรัพย์ตั้งกองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงค์ภาค 5

รายการวัตถุมงคล รุ่น 155 ปี สมเด็จพระสังฆราชแพ

1. ชุดนำฤกษ์ 155 ปี

1.1 พระกริ่ง 155 ปี นวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ เทเข้าเบ้าดินไทยแบบโบราณ เทหล่อนำฤกษ์ในพิธี จำนวนสร้าง 1,999 องค์

1.2 พระชัยวัฒน์ 155 ปี นวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ เททองโบราณหล่อนำฤกษ์ในพิธี จำนวนสร้าง 2,999 องค์

1.3 พระชินราช 155 ปี ย้อนยุคอินโดจีน เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำ เทโบราณนำฤกษ์ในพิธี จำนวนสร้าง 1,999 องค์

2.พระกริ่ง 155 ปี

2.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 45.9 กรัม จำนวนสร้าง 155 องค์

2.2 เนื้อเงิน น้ำหนัก 25.9 กรัม จำนวนสร้าง 1,999 องค์

2.3 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร แก่ทองคำผิวไฟ เทเข้าเบ้าดินไทยโบราณ จำนวนสร้าง 9,000 องค์

2.4 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร แก่ทองคำผิวไฟ เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

2.5 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร แก่ทองคำปอกผิว เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

2.6 เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำผิวไฟ เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

2.7 เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำปอกผิว เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

3. พระชัยวัฒน์ 155 ปี

3.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 9.9 กรัม จำนวนสร้าง 155 องค์

3.2 เนื้อเงิน น้ำหนัก 5.09 กรัม จำนวนสร้าง 1,999 องค์

3.3 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร แก่ทองคำผิวไฟ เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

3.4 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร แก่ทองคำปอกผิว เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

3.5 เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำผิวไฟ เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

3.6 เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำปอกผิว เททองโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

4. พระชินราช 155 ปี ย้อนยุคอินโดจีน

4.1 เนื้อสัมฤทธิ์ทองลงหิน ผสมทองคำ เทโบราณ จำนวนสร้าง 15,000 องค์

5. พิเศาพระกริ่ง 155 ปี ช่อ นวหรคุณ 9 องค์

5.1 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรหล่อโบราณ จำนวนสร้าง 155 ช่อ

ตำนาน แห่งพระกริ่งตำรับพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ใดมีไว้บูชาครอบครอง ความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว พระกริ่งอันมีพุทธานุภาพอิทธิปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ เป็นที่พึ่งทางใจบันดาลความสุขสวัสดี แก่ผู้ที่มีไว้สักการบูชา เกิดพุทธานุสติ บันดาลให้ชีวิตรุ่งโรจน์ บูชาติดตัวจักคุ้มครองป้องกันภัยนานัปการ มีอิทธิฤทธิเดชเดชะอำนาจราชศักดิ์ เป็นเสน่ห์ เมตตา มหานิยม อย่างเอกอุ การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง หากปรารถนาสิ่งใด ท่านให้อธิษฐานจิตตามความประสงค์ จักสัมฤทธิผลสมดั่งมโนรสทุกประการ

จัดสร้างจำนวนจำกัด ตอกโค้ดและหมายเลขทุกรายการ

**หมายเหตุ สีผิวและความตึงของเนื้อโลหะทุกองค์จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากเป็นกรรมวิธีการหล่อพระโบราณ