AmuletFocus.com

เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๕

฿0.00
โชว์เท่านั้น
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เหรียญรัชกาลและเหรียญที่ระลึกต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 000083

รายละเอียดสินค้า เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๕

   เมื่อปีระกา ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2420)  ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5จะเสด็จประภาสยุโรปครั้งแรกพระองค์พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญราชรุจิขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้มีความชอบในพระองค์รองจากเหรียญรัตนาภรณ์ ซึ่งเหรียญรัตนาภรณ์นั้นเป็นเหรียญพระราชทานในราชการส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4แล้วทรงสร้างของพระองค์เองขึ้นมา  ตั้งแต่นั้นมาก็มีการสร้างขึ้นในทุกรัชกาล ซึ่งทั้งแพรแถบและเหรียญผิดแปลกกันทุกรัชกาล เหรียญรัตนาภรณ์มี 5ขั้น ตัวเหรียญมีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ  ถ้าเป็นเหรียญชั้นที่ 1จะประดับเพชรล้วน

 

  สำรับเหรียญราชรุจินี้  เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในองค์พระมหากษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ข้าราชการในพระราชสำนัก นายทหารรักษาพระองค์ และผู้มีความรับผิดชอบในพระราชสำนัก  ทั้งสำหรับพระราชทานแก่ข้าราชการในพระราชสำนักแห่งพระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศชั้นมหาดเล็กรับใช้

   ครั้นถึงรัชสมับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ทรงสถาปนาเหรียญราชรุจิขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2454  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ทรงสถาปนาเหรียญนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470  ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มิได้มีการสร้างเหรียญราชรุจิแต่อย่างใด จนกระทั้งปี  พ.ศ. 2502  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีการสถาปนาเหรียญราชรุจิขึ้นอีกครั้ง