AmuletFocus.com

เหรียญคุกเข่า หลวงพ่อแดง เนื้อทองแดง รมดำ บล็อกธรรมดา 3 ชายเต็ม ออกวัดเขาบันไดอิฐ ปี 2517

SOLD OUT
บล็อกธรรมดา 3 ชายเต็ม ผิวสวยเดิมๆ ครับ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
  • รหัสสินค้า : 002065

รายละเอียดสินค้า เหรียญคุกเข่า หลวงพ่อแดง เนื้อทองแดง รมดำ บล็อกธรรมดา 3 ชายเต็ม ออกวัดเขาบันไดอิฐ ปี 2517

เหรียญคุกเข่า หลวงพ่อแดง เนื้อทองแดง รมดำ บล็อก 3ชาย ออกวัดเขาบันไดอิฐ ปี 2517

"เหรียญคุกเข่า" มีต้นแบบของการแกะแม่พิมพ์จากรูปถ่ายที่หลวงพ่อนั่งคุกเข่าอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชา (มีหมอน

รองใต้ข้อพับขาทำให้ร่างตั้งสูงขึ้น ดูเหมือนคุกเข่า) หลวงพ่อแดง สร้างและปลุกเสกในปี 2516 เพื่อเตรียมไว้แจกให้บูชาปี 2517 ซึ่งเป็นปีที่ หลวงพ่อแดงมีอายุครบ 8 รอบ 96 ปี (ด้านหลังมีตัวเลข 96) แต่ท่านมรณภาพเสียก่อน เหรียญนี้จึงเป็นเหรียญสุดท้ายที่หลวงพ่อปลุกเสก และเป็นเหรียญที่มีการสร้างมากที่สุดในบรรดาเหรียญของหลวงพ่อแดง โดยด้านหน้ามีหลายบล็อก ส่วนด้านหลังมี 2 บล็อก คือบล็อกธรรมดา กับ บล็อกทองคำ

เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อแดงปลุกเสก และมีจำนวนการสร้างมากที่สุด เหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างทั้งหมด 3 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เงิน และทองแดงรมดำ

 จำนวนสร้างค่อนข้างมาก (ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด)

ในส่วนของบล็อกแม่พิมพ์ ด้านหน้าแบ่งเป็น

1. บล็อก 1 ชาย

2. บล็อก 2 ชาย (2 ชายเฉียง, 2 ชายตรง)

3. บล็อก 3 ชาย (3 ชายเต็ม, 3 ชายไม่เต็ม)

โดยดูจากเส้นขีดที่อยู่ใต้รัดประคด (ด้านบนของมือซ้าย) ส่วนด้านหลังแบ่งเป็น “บล็อกธรรมดา และบล็อกทองคำ”

/* Products stats */